Symbology

Symbology enumeration

A (streckkod) Symbolik definierar de tekniska detaljerna för en viss typ av streckkod: streckernas bredd, teckenuppsättning, kodningsmetod, kontrollsummaspecifikationer, etc.

public enum Symbology

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
PDF4170En 2D-symbolik med flera rader och variabel längd med hög datakapacitet och felkorrigeringsförmåga.
QRCode1QR-kod (förkortning för Quick Response) är en specifik matrisstreckkod (2D-kod), läsbar av dedikerade QR-streckkodsläsare och kameratelefoner.
DataMatrix2En 2D-matrissymbolik som består av svarta och vita kvadratiska moduler arrangerade i antingen ett kvadratiskt eller rektangulärt mönster.

Se även