Symbology

Symbology enumeration

A (streckkod) Symbolik definierar de tekniska detaljerna för en viss typ av streckkod: streckernas bredd, teckenuppsättning, kodningsmetod, kontrollsummaspecifikationer, etc.

public enum Symbology

Värderingar

namn Värde Beskrivning
PDF417 0 En 2D-symbolik med flera rader och variabel längd med hög datakapacitet och felkorrigeringsförmåga.
QRCode 1 QR-kod (förkortning för Quick Response) är en specifik matrisstreckkod (2D-kod), läsbar av dedikerade QR-streckkodsläsare och kameratelefoner.
DataMatrix 2 En 2D-matrissymbolik som består av svarta och vita kvadratiska moduler arrangerade i antingen ett kvadratiskt eller rektangulärt mönster.

Se även