AddBarcode

TextBoxField.AddBarcode method

Lägger till streckkod 128 i fältet. Fältvärdet kommer att ändras till koden och fältet blir skrivskyddat.

public void AddBarcode(string code)
Parameter Typ Beskrivning
code String Texten som ska genereras streckkod 128.

Se även