ForceCombs

TextBoxField.ForceCombs property

Hämtar eller ställer in flagga som indikerar att ett fält är uppdelat i åtskilda positioner.

public bool ForceCombs { get; set; }

Se även