MaxLen

TextBoxField.MaxLen property

Hämtar eller ställer in maximal textlängd i fältet.

public int MaxLen { get; set; }

Se även