Multiline

TextBoxField.Multiline property

Hämtar eller ställer in flerradsflagga för fältet. Om Multiline är sant kan fältet innehålla flera rader text.

public bool Multiline { get; set; }

Se även