Scrollable

TextBoxField.Scrollable property

Hämtar eller ställer in rullningsbar flagga för fält. Om sant fält kan rullas.

public bool Scrollable { get; set; }

Se även