SpellCheck

TextBoxField.SpellCheck property

Hämtar eller ställer in stavningskontrollflagga för fält. Om sant fält ska stavningskontrolleras.

public bool SpellCheck { get; set; }

Se även