TextVerticalAlignment

TextBoxField.TextVerticalAlignment property

Hämtar eller ställer in text vertikal justering för anteckning.

public VerticalAlignment TextVerticalAlignment { get; set; }

Se även