XFA

XFA class

Representerar XML-formulär gällande XML Forms Architecture (XFA).

public sealed class XFA

Egenskaper

namn Beskrivning
Config { get; } XFA Config-komponent i ett XFA-formulär.
Datasets { get; } XFA Dataset-komponent i ett XFA-formulär.
FieldNames { get; } Lista över fältnamn i formulärmallen.
Form { get; } XFA-formulär Komponent av ett XFA-formulär.
Item { get; set; } Hämtar uppsättningar data nodvärde enligtpath .
NamespaceManager { get; } Hämtar namnutrymmet för XFA-formuläret. Följande namnfält är definierade: “data” för formulärdata och “tpl” för formulärmall.
Template { get; } XFA-mallkomponent i ett XFA-formulär.
XDP { get; } XML-datapaket (alla XFA-formulärkomponenter i en omgivande XML-behållare).

Metoder

namn Beskrivning
GetFieldTemplate(string) Returnerar XML-noden för XFA-fälttempalte.
GetFieldTemplates() Returnerar lista över alla fältmallar på XFA-formulär.
SetFieldImage(string, Stream) Ställer in bild för XFA-fält.

Se även