FieldNames

XFA.FieldNames property

Lista över fältnamn i formulärmallen.

public string[] FieldNames { get; }

Se även