Form

XFA.Form property

XFA-formulär Komponent av ett XFA-formulär.

public XmlNode Form { get; }

Se även