GetFieldTemplate

XFA.GetFieldTemplate method

Returnerar XML-noden för XFA-fälttempalte.

public XmlNode GetFieldTemplate(string fieldName)
Parameter Typ Beskrivning
fieldName String Sökväg till fältet som mallen måste hittas.

Returvärde

XL-nod med fältmall.

Se även