GetFieldTemplates

XFA.GetFieldTemplates method

Returnerar lista över alla fältmallar på XFA-formulär.

public XmlNodeList GetFieldTemplates()

Returvärde

Lista över fältmallar.

Se även