Item

XFA indexer

Hämtar uppsättningar data nodvärde enligtpath .

public string this[string path] { get; set; }
ParameterBeskrivning
pathDatanodsökväg, t.ex. form1[0].Subform1[0].Subform2[0].Subform3[0].TextField[0]. Se till att inkludera index även om data endast innehåller enstaka förekomster av varje nod, dvs skriv node1[0].node2[0]… istället för node1.node2…

Returvärde

Data nodvärde.

Se även