NamespaceManager

XFA.NamespaceManager property

Hämtar namnutrymmet för XFA-formuläret. Följande namnfält är definierade: “data” för formulärdata och “tpl” för formulärmall.

public XmlNamespaceManager NamespaceManager { get; }

Se även