SetFieldImage

XFA.SetFieldImage method

Ställer in bild för XFA-fält.

public void SetFieldImage(string fieldName, Stream image)
Parameter Typ Beskrivning
fieldName String Fältets namn.
image Stream Stream som innehåller bild.

Se även