XDP

XFA.XDP property

XML-datapaket (alla XFA-formulärkomponenter i en omgivande XML-behållare).

public XmlDocument XDP { get; }

Se även