Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators

De Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators namespace tillhandahåller klasser som används för att skapa instanser av GroupProcessor-klasser.

Klasser

Klass Beskrivning
PdfTypeObjectCreator Representerar en skapare av IPdfTypeExtractor-objekt.