Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators

De Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators namespace tillhandahåller klasser som används för att skapa instanser av GroupProcessor-klasser.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfTypeObjectCreatorRepresenterar en skapare av IPdfTypeExtractor-objekt.