Aspose.Pdf.GroupProcessor

De Aspose.Pdf.GroupProcessor namnområdet tillhandahåller klasser som används för att arbeta med text och typsnitt.

Klasser

KlassBeskrivning
ExtractorFactoryRepresenterar fabrik för att skapa IPdfTypeExtractor-objekt.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IDocumentPageTextExtractorGränssnitt för textextraktion av dokumentsida.
IDocumentTextExtractorGränssnitt för dokumenttextextraktion.
IPdfTypeExtractorRepresenterar gränssnitt för att interagera med extraktor.