Aspose.Pdf.GroupProcessor

De Aspose.Pdf.GroupProcessor namnområdet tillhandahåller klasser som används för att arbeta med text och typsnitt.

Klasser

Klass Beskrivning
ExtractorFactory Representerar fabrik för att skapa IPdfTypeExtractor-objekt.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IDocumentPageTextExtractor Gränssnitt för textextraktion av dokumentsida.
IDocumentTextExtractor Gränssnitt för dokumenttextextraktion.
IPdfTypeExtractor Representerar gränssnitt för att interagera med extraktor.