ExtractorFactory

ExtractorFactory class

Representerar fabrik för att skapa IPdfTypeExtractor-objekt.

public static class ExtractorFactory

Fält

namn Beskrivning
static Pdf Innehåller skapare av IPdfTypeExtractor-objekt.

Se även