IDocumentPageTextExtractor

IDocumentPageTextExtractor interface

Gränssnitt för textextraktion av dokumentsida.

public interface IDocumentPageTextExtractor

Egenskaper

namn Beskrivning
PageCount { get; } Returnerar antal sidor.

Metoder

namn Beskrivning
ExtractPageText(int) Extraherad sidtext.

Se även