IDocumentTextExtractor

IDocumentTextExtractor interface

Gränssnitt för dokumenttextextraktion.

public interface IDocumentTextExtractor

Metoder

namn Beskrivning
ExtractAllText() Returnerar en samling av extraherade textvärden.

Se även