IPdfTypeExtractor

IPdfTypeExtractor interface

Representerar gränssnitt för att interagera med extraktor.

public interface IPdfTypeExtractor : IDisposable, IDocumentPageTextExtractor, IDocumentTextExtractor

Egenskaper

namnBeskrivning
IsFastExtractionUsed { get; }Returnerar om snabb extraktionsmekanism används.
PageCount { get; }Returnerar antal sidor.
Version { get; }Returnerar version.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Kasta.
ExtractAllText()Returnerar en samling av extraherade textvärden.
ExtractPageText(int)Returnerar sidtext.

Se även