AppendChild

Element.AppendChild method

Lägg tillElement till samling av barn.

public Element AppendChild(Element element)
Parameter Typ Beskrivning
element Element Element objekt att lägga till.

Returvärde

Element som har lagts till.

Se även