FindElements

Element.FindElements<T> method

Hitta element av en given typ

public List<T> FindElements<T>(bool recursiveSearch = false)
    where T : Element
Parameter Beskrivning
T Typ av strukturelement för sökning
recursiveSearch (Valfritt) Rekursiv sökning (falsk standard, sök endast från direkta underordnade)

Returvärde

Lista över hittade element

Se även