ElementList

ElementList class

Representerar en ordnad samling av element.

public abstract class ElementList : IEnumerable<Element>

Egenskaper

namn Beskrivning
abstract Count { get; } Hämtar antalet element i ElementList.
virtual ElementOf { get; } Får ett element vid det givna indexet.

Metoder

namn Beskrivning
abstract GetEnumerator() Får en uppräkning som itererar genom samlingen av element.
abstract Item(int) Hämtar ett element vid det givna indexet.

Se även