StructTreeRootElement

StructTreeRootElement class

Representerar StructTreeRoot-objekt i logisk struktur.

public sealed class StructTreeRootElement : Element

Egenskaper

namn Beskrivning
ChildElements { get; } Får barnsamling avElement objekt.
ParentElement { get; } Hämta överordnat element.

Metoder

namn Beskrivning
AppendChild(Element) Lägg tillElement till samling av barn.
FindElements<T>(bool) Hitta element av en given typ
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även