StructureAttribute

StructureAttribute class

Representerar attribut för strukturelement.

public class StructureAttribute

Konstruktörer

namn Beskrivning
StructureAttribute(AttributeKey) Initierar en ny instans av StructureAttribute.

Egenskaper

namn Beskrivning
IsInitializedValue { get; } Får status för strukturattributvärdet. Sant om värdet är inställt.
Key { get; } Hämtar attributnyckel.

Metoder

namn Beskrivning
GetArrayNumberValue() Får Value Number Array.
GetArrayValue() Hämtar Value Name Array.
GetNameValue() får värdenamn.
GetNumberValue() Får värdenummer.
GetStringValue() Får värdesträng.
SetArrayNumberValue(double?[])
SetArrayValue(AttributeName[]) Anger Värdenamn Array.
SetColorValue(Color) Anger värdefärg.
SetNameValue(AttributeName) Anger värdenamn.
SetNumberValue(double) Anger värdenummer.
SetRectangleValue(Rectangle) Anger värde rektangel.
SetStringValue(string) Anger värdesträng.

Se även