StructureAttributeCollection

StructureAttributeCollection class

Representerar samling av attribut för strukturelement.

public class StructureAttributeCollection

Metoder

namn Beskrivning
CreateAttributes(AttributeOwnerStandard) Skapa och returneraStructureAttributes av strukturelement av standardattributägare.
GetAttributes(AttributeOwnerStandard) ReturStructureAttributes av strukturelement av standardattributägare.

Se även