StructureAttributes

StructureAttributes class

Representerar attribut för strukturelement för standardattributägare.

public class StructureAttributes

Egenskaper

namn Beskrivning
Owner { get; } Får standardattributägare.

Metoder

namn Beskrivning
GetAttribute(AttributeKey) får StructureAttribute av AttributeKey.
SetAttribute(StructureAttribute) Ställer in StructureAttribute till StructureAttributes.

Se även