ActualText

StructureElement.ActualText property

Hämtar eller ställer in den faktiska texten för strukturelement.

public string ActualText { get; set; }

Fastighetsvärde

Faktisk text för strukturelementet.

Se även