AlternativeText

StructureElement.AlternativeText property

Hämtar eller ställer in den alternativa texten för strukturelement.

public string AlternativeText { get; set; }

Fastighetsvärde

Alternativ text för strukturelementet.

Se även