ExpansionText

StructureElement.ExpansionText property

Hämtar eller ställer in expansionstexten för strukturelement.

public string ExpansionText { get; set; }

Fastighetsvärde

Expansionstext för strukturelementet.

Se även