SetId

StructureElement.SetId method

Anger ID för strukturelement.

public void SetId(string id)
Parameter Typ Beskrivning
id String ID-värde för strukturelement

Se även