SetTag

StructureElement.SetTag method

Ställer in anpassad tagg för strukturelement.

public void SetTag(string newTag)
Parameter Typ Beskrivning
newTag String Taggnamn

Se även