ToString

StructureElement.ToString method

Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

public override string ToString()

Returvärde

Sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även