StructureTextState

StructureTextState class

Representerar texttillståndsinställningar för textstrukturelement och TaggedContent (ITextElement, ITaggedContent)

public class StructureTextState

Egenskaper

namn Beskrivning
BackgroundColor { get; set; } Hämtar eller ställer in bakgrundsfärg för texten.
CharacterSpacing { get; set; } Hämtar eller ställer in teckenavstånd i texten.
Font { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensnitt för text.
FontSize { get; set; } Hämtar eller ställer in teckenstorlek för texten.
FontStyle { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensnitt för texten.
ForegroundColor { get; set; } Hämtar eller ställer in förgrundsfärgen på texten.
HorizontalScaling { get; set; } Hämtar eller ställer in horisontell skalning av texten.
LineSpacing { get; set; } Hämtar eller ställer in radavstånd för texten.
MarginInfo { get; set; } Hämtar eller ställer in marginal för blockstrukturelement.
StrikeOut { get; set; } Får eller stryker texten.
Subscript { get; set; } Hämtar eller ställer in subscript av texten.
Superscript { get; set; } Hämtar eller ställer in upphöjd text av texten.
Underline { get; set; } Får eller sätter understrykning för texten.
WordSpacing { get; set; } Hämtar eller ställer in ordavstånd för texten.

Se även