op_Explicit

StructureTypeCategory Explicit operator

Utför en explicit konvertering frånString tillStructureTypeCategory .

public static explicit operator StructureTypeCategory(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Namnet.

Returvärde

Resultatet av konverteringen.

Se även