BasicSetColorOperator

BasicSetColorOperator class

Basklass för inställda färgoperatorer.

public abstract class BasicSetColorOperator : SetColorOperator

Egenskaper

namn Beskrivning
B { get; } Får röd komponent av color
C { get; } Får cyankomponent av CMYK-färg.
virtual Color { get; } Får en rad färgkomponenter.
G { get; } Får grön komponent av color
Grey { get; } Får svart komponent av grå färg.
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
K { get; } Får svart komponent av CMYK-färg.
M { get; } Får magenta komponent av CMYK-färg.
R { get; } Får röd komponent av color
Y { get; } Får gul komponent av CMYK-färg.

Metoder

namn Beskrivning
abstract Accept(IOperatorSelector) Accepterar besökare IOperatorSelector som ger operatörer bearbetning.
abstract getColor() Återställer färg specificerad av operatören.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även