BI

BI class

Klass som representerar BI-operator (Börja inline bild obect).

public class BI : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
BI() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även