BlockTextOperator

BlockTextOperator class

Abstrakt basklass för textblockoperatorer, dvs. start- och sluttextoperatorer (BT/ET)

public class BlockTextOperator : TextOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
BlockTextOperator() Initierar operator.
BlockTextOperator(TextProperties) Initierar BlockTextOperator som accepterar TextProperties.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även