BT

BT class

Klass som representerar BT-operatör (början av textblock).

public class BT : BlockTextOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
BT() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Producerar operatörens textkod.

Se även