BX

BX class

Klass som representerar BX-operatör (börja kompatibilitetsavsnittet).

public class BX : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
BX() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även