ClosePathEOFillStroke

ClosePathEOFillStroke class

Klass som representerar b*-operator (stäng-, fyll- och streckbana med jämna-udda regel).

public class ClosePathEOFillStroke : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
ClosePathEOFillStroke() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även