ClosePathFillStroke

ClosePathFillStroke class

Klass som representerar b-operatör (stäng-, fyll- och slagbana med lindningsregel som inte är noll).

public class ClosePathFillStroke : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
ClosePathFillStroke() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar strängrepresentation av operatorn.

Se även