ClosePathStroke

ClosePathStroke class

Klass som representerar s operatör (Stäng och slagbana).

public class ClosePathStroke : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
ClosePathStroke() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även