ConcatenateMatrix

ConcatenateMatrix class

Klass som representerar cm-operator (sammanfoga matris till aktuell transformationsmatris).

public class ConcatenateMatrix : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
ConcatenateMatrix(Matrix) Initierar operator efter matris.
ConcatenateMatrix(double, double, double, double, double, double) Initierar operatören.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Matrix { get; set; } Operatörens matrisargument.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även