CurveTo

CurveTo class

Klass som representerar c-operator (lägg till kurva till sökväg).

public class CurveTo : Operator

Konstruktörer

namnBeskrivning
CurveTo(double, double, double, double, double, double)Initierar kurvoperatorn.

Egenskaper

namnBeskrivning
Index { get; set; }Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Points { get; }Punkter på kurvan.

Metoder

namnBeskrivning
override Accept(IOperatorSelector)Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString()Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även