CurveTo1

CurveTo1 class

Klass som representerar v-operatorn (lägg till kurva till vägen, initialpunkten replikeras).

public class CurveTo1 : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
CurveTo1(double, double, double, double) Initierar kurvoperatorn.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Points { get; } Punkter på kurvan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar operatörsväljare.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även