CurveTo2

CurveTo2 class

Klass som representerar y-operatorn (lägg till kurva till banan, slutpunkten replikeras).

public class CurveTo2 : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
CurveTo2(double, double, double, double) Initierar kurvoperatorn.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Points { get; } Punkter på kurvan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även